درخواست دختر جن گیر دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ 9:54
دختر جن گیر: ما را ازدست جن ها نجات دهید

به در خواست یک نهاد امنیتی خانه ۵ طبقه یک جن گیر در یکی از شهرهای غربی کشور بزودی تخریب می شود.

به گزارش جهان به نقل از آتی نیوز «ع _ ر» فردی که ۴۸ سال دارد در اعترافات خود گفته است که با اعمال و رفتاری وهن آمیز قدرت تسلط بر اجنه را بدست اورده و از این طریق برای تعدادی از افراد بخت گشایی و.... می کرده است.

این فرد که سال گذشته توسط یک نهاد امنیتی دستگیر شد با یکی از دخترانش زندگی می کرده و این دختر یازده ساله نیز در اعترافاتش گفته که باره و بارها اجنه هایی را با اشکال بسیار وحشتناک در خانه خودشان دیده و بسیار وحشت کرده است. این دختر یازده ساله از این نهاد امنیتی کمک خواسته که وی را از چنگ پدر خود نجات داده و به یک مکان امنی انتقال داده شود.

بنا به گزارش آتی نیوز دو فرزند و همسر این جن گیر سالهای قبل از این خانه فرار وبه مکان نامعلومی رفته اند.

گزارش آتی نیوز می افزاید که این دختر یازده ساله شناسنامه نداشته و حق درس خواندن هم نداشته است و نام وی هم توسط پدرش «نازله بالله»! نامیده می شود.

«ع _ ر» با یک یهودی بنام شمعون در ارتباط نزدیک بوده و با این یهودی مسافرتهایی هم داشته است.

این جن گیر در حالی دستگیر شد که در حال احضار جن برای بخت گشایی یک زن جوان بوده و بقول خودش وضعیت نامناسب پوشش زن را توجیه کار خود دانسته و عنوان نموده که در حال نوشتن اوراد بر روی بدن آن زن بوده است!

خانه ۵ طبقه این جن گیر بدلیل موارد امنیتی و وجود طلسمات احتمالی و بنا به درخواست مقامات امنیتی و موافقت های مربوطه بزودی تخریب خواهد شد.
لازم به ذکر است در بازرسی از خانه این جن گیر موارد وهن آلود بسیاری دیده شده که آتی نیوز از شرح آن معذورمی باشد.

نوشته شده توسط اقا روحه  | لینک ثابت |